پلن های اشتراک ویژه در سایت

با خرید پلن مناسب میتوانید هزینه خود را به طور چشم گیر کاهش دهید. قیمت تمام شده هر آیتم بسته به پلن میتواند از 15000 تا 5000 تومان متغییر است. با خرید یکی از پلن های ما بصورت نامحدود و در هر زمان به آیتم های خود دسترسی داشته باشید.

پلن اقتصادی

15000 تومان/ماهانه

 • دانلود 1 آیتم جدید
 • دانلود نامحدود آیتم های خریداری شده
 • دسترسی مادام العمر به آیتم ها
 • دسترسی به جدیدترین بروزرسانی ها
 • پشتیبانی تیکت

پلن برنزی

25000 تومان/ماهانه

 • دانلود 2 آیتم جدید
 • دانلود نامحدود آیتم های خریداری شده
 • دسترسی مادام العمر به آیتم ها
 • دسترسی به جدیدترین بروزرسانی ها
 • پشتیبانی تیکت

پلن نقره ای

35000 تومان/ماهانه

 • دانلود 3 آیتم جدید
 • دانلود نامحدود آیتم های خریداری شده
 • دسترسی مادام العمر به آیتم ها
 • دسترسی به جدیدترین بروزرسانی ها
 • پشتیبانی تیکت

پلن طلایی

140000 تومان/ماهانه

 • دانلود 20 آیتم جدید
 • دانلود نامحدود آیتم های خریداری شده
 • دسترسی مادام العمر به آیتم ها
 • دسترسی به جدیدترین بروزرسانی ها
 • پشتیبانی تیکت

پلن الماس

220000 تومان/ماهانه

 • دانلود 40 آیتم جدید
 • دانلود نامحدود آیتم های خریداری شده
 • دسترسی مادام العمر به آیتم ها
 • دسترسی به جدیدترین بروزرسانی ها
 • پشتیبانی تیکت

پلن الماس قرمز

500000 تومان/ماهانه

 • دانلود 100 آیتم جدید
 • دانلود نامحدود آیتم های خریداری شده
 • دسترسی مادام العمر به آیتم ها
 • دسترسی به جدیدترین بروزرسانی ها
 • پشتیبانی تیکت